Kategorier

Nyheder

MTPro kan ikke drages til ansvar overfor produkter som bruges forkert, eller man ikke har sørget for at hente den fornødne viden om sine produkter. Generelt har kunden selv ansvaret for at udstyr ikke overbelastes eller bruges forkert. Vi har kun produkt ansvar i det omfang som reklamationen omfatter. Man kan ikke grundet fejl i udstyr, overdrage eftervirkninger som tabt arbejds fortjeneste eller tab grundet aflysning og skader på tredigemands produkter. Produktansvaret kan maks være produktes købspris på købstidspunktet. Vi kan selvfølgelig afhjælpe fejlen i et vist omfang, så man holder kunden så skadefri som mulig. Vi erstatter ikke skader på andet udstyr grundet skader som vores produkter måske er skyld i, med mindre det er under stærkstrøms betingelserne, eller kan dækkes via vores firma ansvars forsikring. Dog er denne forsikring kun til brug, hvis vores medarbejdere har opstillet, monteret eller er indblandet i problemet på en af disse punkter. Selv om vi har service kontrakt med en kunde, kan der forekomme skader på udstyr, som vi ikke kan drages til ansvar for, med mindre vi er med i afvikling af et show, eller diltager når fejlen opstår. Tvister om skader, giver ikke kunden ret til at tilbageholde evt. betaling. Skyldes fejl i maskiner, og det er opstået grundet forkert brug, og maskinerne sendes til reperation, har kunden pligt til at betale for transport og reperationen, evt undersøgelses omkostninger som ligger på 300 kr. + moms pr. produkt.