Kategorier

Nyheder

Salgs- og Leveringsbetingelser

INGEN SALG TIL PRIVATE

Alle ordre er bindende og der gives ingen returret grundet vi kun sælger til professionelle. B2B

Dette betyder i sagens natur, at vi ikke sælger til private personer med mindre de tilhører følgende : DJ`s, Mobile diskoteker, Diskoteker, Bands, udøvende kunstnere, lys og lyd folk, firmaer, klubber, foreninger, forretninger, skoler, produktioner, og folk som udøver et erhverv med produkterne. Hvis man som privat person henvender sig, forventer vi at de tilhører denne gruppe. Hvis ikke andet angivet på siden, er der tale om B2B

 Levering er der normalt 1 til 4 dages leveringstid. Hvis man vil vide mere om leveringstiden på en speciel vare, ring da til kontoret inden du bestiller. Vi forbeholder os retten til leverancer af nyere modeller fra leverandøren, når denne skifter til nyt produkt med samme eller nyere model udseende look, farve m.m.
Tilbudsgivning og konsulent besøg. Alle tilbud som skrives og beregnes på kontoret er Gratis. Hvis vi skal køre længere som 50 km, og skal beregne og løse design opgaver, pålægges transport og timer. Disse udgifter bortfalder selvfølgelig hvis vi får ordren.
Det er vigtig for os, at lave korrekte tilbud, derfor vil vi altid bede om at man giver korrekte informationer, så vi undgår misforståelser. Vi har for øje, at tilbyde god kvalitet, grundet vores store erfaring med for billige produkter, specielt til installationer og professionelt brug. Erfaring viser, at man kan købe alt for billigt, og at junglen for disse alt for billig producerede produkter, er så stor og der er mange faldgrupper. Vores produktvalg vil altid være gennemtænkt og vi garanterer for et stabilt produkt til formålet.

Ordre : Enhver ordre afgivet, mundtligt eller skriftligt pr. brev, E-mail, gennem webshoppen eller lign. er juridisk bindende. Der gives ingen returret, og man skal informerer sig om produktet inden køb. Vi kan kun anulerer en ordre, hvis vi kan nå at afbestille varen hos vores leverandør, ellers er ordren bindende.

Levering : Alle priser er ab.Nordborg. Alle varer sendes med Postens erhvervspakker eller Danske Fragt. Varer over kr. 10000,- ekskl. moms tillægges værdiforsikring. Forsinket levering grundet forhold, som er uden for vores kontrol, herunder konflikt, vare og valutarestriktioner, vareknaphed, mangel på transportmulighed, mangelfuld levering fra underleverandør og anden force majeure, berettiger ikke køber til at ophæve en handel. Hvis en vare ikke afhentes eller den på anden måde kommer retur, skal man betale varens pris + ny fragt via overførsel.

Priser : Alle priser opgives i kroner inklusiv moms, og er ekskl. forsendelse og evt. værdiforsikring. Vi tager forbehold for trykfejl og for prisændringer, som følge af ændringer i leverandørpris, toldsatser, afgifter, og valutakurser.

Mangler : Alle mangler vedr. leverancer, skal omgående, og senest to arbejdsdage fra modtagelsen, meddeles. Ved meddelelse herefter forbeholder vi os ret til at afvise mangler.
Ansvars betingelser : MTPro kan ikke drages til ansvar overfor produkter som bruges forkert, eller man ikke har sørget for at hente den fornødne viden om sine produkter. Generelt har kunden selv ansvaret for at udstyr ikke overbelastes eller bruges forkert. Vi har kun produkt ansvar i det omfang som reklamationen omfatter. Man kan ikke grundet fejl i udstyr, overdrage eftervirkninger som tabt arbejds fortjeneste eller tab grundet aflysning og skader på tredigemands produkter. Produktansvaret kan maks være produktes købspris på købstidspunktet. Vi kan selvfølgelig afhjælpe fejlen i et vist omfang, så man holder kunden så skadefri som mulig. Vi erstatter ikke skader på andet udstyr grundet skader som vores produkter måske er skyld i, med mindre det er under stærkstrøms betingelserne, eller kan dækkes via vores firma ansvars forsikring. Dog er denne forsikring kun til brug, hvis vores medarbejdere har opstillet, monteret eller er indblandet i problemet på en af disse punkter. Selv om vi har service kontrakt med en kunde, kan der forekomme skader på udstyr, som vi ikke kan drages til ansvar for, med mindre vi er med i afvikling af et show, eller diltager når fejlen opstår. Tvister om skader, giver ikke kunden ret til at tilbageholde evt. betaling. Skyldes fejl i maskiner, og det er opstået grundet forkert brug, og maskinerne sendes til reperation, har kunden pligt til at betale for transport og reperationen, evt undersøgelses omkostninger som ligger på 300 kr. + moms pr. produkt.